Mataró Notícies

L'Hospital accelera la recuperació de la gent gran amb fractures de fèmur

L'Hospital accelera la recuperació de la gent gran amb fractures de fèmur

Clara Sanchez

L’Hospital de Mataró aplica des del 2010 un pla personalitzat per accelerar la recuperació i l’autonomia dels pacients que han patit fractures de fèmur. Es tracta d’un problema de salut creixent entre la gent gran. Cada any, l’Hospital de Mataró atén una mitjana de 300 fractures de fèmur, la majoria són persones majors de 80 anys que tenen altres problemes de salut. Tal com ha detallat el doctor Ramon Cristòfol, responsable de l’Àrea Sociosanitària del CSdM, el pla es centra en una cirurgia i rehabilitació precoces i l’atenció d’un equip interdisciplinar.

Aquest pla permet a l’Hospital de Mataró reduir el temps d’enllitat. El promig de dies d’ingrés a l’Hospital de Mataró és de vuit a deu dies, mentre que a la resta d’hospitals públics catalans és d’11 dies. A més també fa disminuir el promig de mortalitat dels pacients que han patit un trencament de fèmur. Als hospitals públics catalans el 5% dels pacients moren abans de rebre l’alta. A Mataró és del 4,3%.

Des de l’Hospital de Mataró destaquen la importància de la prevenció. Per evitar les caigudes, es recomana adaptar l’entorn, retirant obstacles dels llocs de pas; la utilització de calçat adequat; utilitzar ajudes tècniques per caminar; corregir dèficits visuals i potenciar la pràctica d’exercici diari. També es destaca la importància del tractament de l'osteoporosi en aquests pacients per evitar noves fractures.