Mataró Notícies

Mataró posarà en funcionament l'Audiència Prèvia a partir del mes de maig

Mataró posarà en funcionament l'Audiència Prèvia a partir del mes de maig

Clara Sanchez

El proper mes de maig s'activarà l’Audiència Prèvia perquè els ciutadans puguin fer precs o preguntes. Una nova mesura que implementa l'Ajuntament per fomentar la participació ciutadana. Es farà coincidir amb el ple municipal i es farà durant els trenta minuts previs a l'inici de la sessió plenària. Al llarg de mitja hora i a títol individual o en representació d’una entitat, qualsevol persona pot sol·licitar fer la seva aportació sobre temes de competència municipal. Fins a un total de 5 persones es podran dirigir als regidors del consistori. Les preguntes hauran de ser sobre temes municipals, la resposta anirà a càrrec de l’alcalde o del regidor a qui s’adreci el prec o pregunta, i qualsevol altre regidor podrà intervenir si és al·ludit directament.

Una mateixa persona o entitat podrà presentar màxim un prec o pregunta per sessió i 3 per any. Els canals per fer arribar les peticions a l’Ajuntament són el web municipal i les Oficines d’Atenció Ciutadana. El termini de recepció límit dels precs o preguntes és de set dies abans de la celebració del Ple.

La possibilitat que els ciutadans puguin intervenir al ple és fruit d’una modificació del Reglament Orgànic Municipal. Concretament un canvi en l'article 93 del reglament, que va ser proposat pel grup municipal d'Esquerra Republicana.

Aquesta modificació però, va acompanyada d'altres. I és que en queden afectats diversos articles del ROM com les competències de la Junta de Portaveus, el temps d'intervenció tant en els dictàmens com les propostes de resolució, la possibilitat que si un grup no presenta una proposta de resolució tingui la opció de presentar un prec o una pregunta més, entre d'altres.