Mataró Notícies

L'Audiència Prèvia es posarà en marxa aquest vespre abans del Ple Municipal

L'Audiència Prèvia es posarà en marxa aquest vespre abans del Ple Municipal

MataróNotícies.cat

Aquest vespre es posarà en marxa l’audiència prèvia, una sessió se celebrarà mitja hora abans del ple i que neix amb la intenció que  els ciutadans facin precs o preguntes als regidors del consistori.  Al llarg de mitja hora i a títol individual o en representació d’una entitat, qualsevol persona pot sol·licitar fer la seva aportació sobre temes de competència municipal. Fins a un total de 5 persones es podran prendre la paraula amb preguntes que hauran de ser sobre temes municipals. La resposta anirà a càrrec de l’alcalde o del regidor a qui s’adreci el prec o pregunta, i qualsevol altre regidor podrà intervenir si és al·ludit directament. 

Una mateixa persona o entitat podrà presentar màxim un prec o pregunta per sessió i 3 per any. Els canals per fer arribar les peticions a l’Ajuntament són el web municipal i les Oficines d’Atenció Ciutadana. El termini de recepció límit dels precs o preguntes és de set dies abans de la celebració del Ple.

La possibilitat que els ciutadans puguin intervenir al ple és fruit d’una modificació del Reglament Orgànic Municipal. Concretament un canvi en l'article 93 del reglament, que va ser proposat pel grup municipal d'Esquerra Republicana.