Mataró Notícies

Els Ajuntaments demanen més participació alhora de definir el model de funcionament dels ports

Els Ajuntaments demanen més participació alhora de definir el model de funcionament dels ports

Cristina Salad

El municipalisme reclama més implicació dels Ajuntaments en la capacitat de decisió de les activitats relacionades amb els ports i en la governança dels mateixos. Així ho va defensar, ahir, l’alcalde de Mataró David Bote, com a representant de la Federació de Municipis de Catalunya, davant  la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya. Una postura defensada al costat de l’alcalde del Port de la Selva i representant de l’Associació Catalana de Municipis, la regidora de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona i un representant del port de Tarragona. El Parlament català va aprovar el passat mes de desembre el Projecte de Llei de Ports i Transport en Aigües Marítimes i Continentals que vol fixar quina ha de ser la política portuària a Catalunya. Tot i que el món municipalista ha rebut favorablement la nova llei, ahir els seus representants van comparèixer a la comissió de Territori per expressar la seva opinió sobre els articles que la composen i presentar esmenes al text abans que la nova llei passi els tràmits parlamentaris i entri en vigor. Durant la seva intervenció, Bote va defensar un model de funcionament dels ports que inclogui la participació dels Ajuntaments i els permeti aplicar mecanismes de millora d'aquests equipaments, ser decisius en la presa de decisions i no només espectadors.

El primer esborrany de la llei, obviava el paper dels Ajuntaments en el funcionament dels ports. Ara, gràcies a les aportacions fetes per les entitats municipalistes el document s'ha modificat parcialment i ha estimat part de les aportacions fetes. D'aquesta manera s'han canviat dos articles que preveuen que els ajuntaments puguin participar en la comunicació de les activitats, les obres a fer als ports, la col·laboració dels cossos policials per mantenir i millorar la seguretat d'aquestes instal·lacions. En el cas de Mataró, que es troba en un moment de repensar el model de port de la capital del Maresme, explica l'alcalde que quanta més capacitat d'influència tingui l'Ajuntament més es pot treballar per vincular-lo a les estratègies de futur de la ciutat.

Els representants dels partits polítics a la comissió de Territori s'han mostrat receptius a les demandes de les entitats municipalistes. Ara és el seu torn per fer esmenes durant la tramitació parlamentària. L'estatut de 2006 preveia que la Generalitat tenia més competències en els ports del territori català que no són d'interès general, com és el cas de les instal·lacions portuàries de Mataró, i ara amb aquesta llei es pretén reforçar les competències de la Generalitat en aquest àmbit.