Mataró Notícies

PUMSA tanca el 2012 amb 4,5 milions d'euros de pèrdues

PUMSA tanca el 2012 amb 4,5 milions d'euros de pèrdues

Eli Solsona

PUMSA tanca el 2012 amb un dèficit de 4,5 milions d’euros, unes pèrdues que s’expliquen fonamentalment per la pèrdua de valor dels actius immobiliaris i la retrocessió de crèdits fiscals. L’endeutament bancari, net dels saldos en bancs i imposicions a curt termini, és de 49 milions d’euros, 30 milions menys que el 2011.

La regidora d’urbanisme i presidenta de PUMSA, Montse Rodríguez, explica que els comptes anuals reflecteixen totes les decisions preses durant el 2012: el redimensionament de la plantilla que ha permès estalviar un 40% de la massa salarial; el refinançament del deute i la posada a la venda d’alguns actius, tot i que només s’ha venut el solar del Corte Inglés, el local del Mercadona a l’edifici del Rengle, un local a la Ronda Barceló i dos habitatges. Rodríguez considera que la gestió que s’ha fet a PUMSA ha estat prudent, ha celebrat que tots els acords s’hagin pres per unanimitat i ha demanat el manteniment d’aquest consens ja que, sota el seu parer, de la gestió de la situació de PUMSA en depèn la situació del grup ajuntament.

Des dels bancs de l’oposició, el PSC va reivindicar la utilitat de PUMSA i va recordar que la seva existència havia permès tirar endavant operacions urbanístiques com la construcció del TecnoCampus. Montse López considera que cal anar “més enllà” per fer que PUMSA segueixi sent útil.

El PP va recordar que, si fos una empresa privada, PUMSA ja hauria fet fallida fa temps. Tot i reconèixer que els comptes del 2012 estan formalment ben formulats, José Manuel López considera que són “irreals”.

PxC va tornar a criticar la gestió de l’anterior govern i a elogiar la tasca que està fent l’actual executiu per intentar salvar la situació “sense afectar més les finances de l’ajuntament”. Mònica Lora, però, també va retreure a CiU “no buscar els culpables”.

ICV-EUiA, per la seva banda, va agrair als treballadors del grup PUMSA haver-se adaptat a la situació derivada del redimensionament. Esteve Martínez considera que els comptes són “correctes i ajustats a la realitat de la societat municipal”.

La CUP es va mostrar crítica amb les polítiques “especulatives” que ha dut a terme PUMSA al llarg de la seva història però Xavier Safont-Tria va donar suport a l’aprovació dels comptes del 2012.

 

Gintra i Prohabitatge

Pel que fa a GINTRA, encarregada de gestionar els aparcaments públics, ha tancat el 2012 amb 1,9 milions d’euros de pèrdues degut, en gran part, a la taxació que ha constatat una pèrdua de valor dels seus actius de pràcticament 1,5 milions d’euros.

Prohabitatge ha millorat resultats i ha tancat l’any amb un benefici de 28.000 euros, mentre que el 2011 va presentar unes pèrdues de pràcticament 150.000 euros. Aquesta millora de resultats és conseqüència, principalment, a la reducció de plantilla, la qual ha passat de les 12 persones empleades al 2011 a 7 persones al 2012. 
 

Etiquetes: