Taulell d' anuncis

Modificació del reglament de funcionament intern

13/06/2017

 

En data 12 de juny de 2017 el Consell d'Administració de Mataró Audiovisual va aprovar inicialment la modificació del Reglament de funcionament intern, en els següents termes:

  1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament de funcionament i de participació de l’emissora Mataró Ràdio.
  2. Informar al Consell Assessor de Mataró Audiovisual sobre aquesta modificació.
  3. Publicar la proposta de modificació del Reglament a al Taulell d’anuncis del Web de Mataró Audiovisual,  a fi que les persones o entitats interessades puguin presentar propostes de millora del document.
  4. Obrir un termini fins el 30 de juny de 2017, per a recollir les possibles propostes de millora del Reglament.
  5. Encarregar a la Gerent i al Secretari de Mataró Audiovisual, l’estudi de les propostes i el redactat de la proposta de modificació final del Reglament.
  6. En el cas que passat el termini d’exposició pública no es presentin noves millores a la present proposta, el document es considerarà aprovat definitivament i s’informarà a la primera sessió del Consell d’Administració.

Per la qual cosa es publica la proposta de modificació del reglament aprovada, a fi que les persones o entitats interessades puguin presentar propostes de millora del document per correu electrònic a mataroaudiovisual@mataroaudiovisual.cat.

 

Mataró, 13 de juny de 2017

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Resultat de la selecció per a la creació d'una llista d'espera de periodistes

22/02/2017

 

Acabat el termini de presentació de sol·licituds per a participar a les proves de selecció de la llista d'espera per a la creació d'una llista d'espera de periodistes per a substitucions o nous encàrrecs de Mataró Audiovisual, s'ha convocat a tots els candidats a participar a la prova de selecció.

El 21 de febrer de 2017 s'ha fet les proves de selecció, a les dependències del Centre Cívic del Pla d'en Boet.

S'han presentar 31 de les 55 persones que havien tramés sol·licitud. Han completat la prova 30 aspirants.

La selecció s'ha fet en base a tres proves, amb la següent puntuació:

- prova 1 - Actualitat i coneixement de la ciutat - 4 punts

- prova 2 - Redacció periodística - 8 punts

- prova 3 - Locució informativa - 8 punts

Corregides les proves, i a partir dels resultats de les mateixes, s'ha confeccionat el llistat de candidats ordenats segons la puntuació de major a menor, són:

DNI

PROVA 1 ACTUALITAT

4 punts

PROVA 2 REDACCIÓ 

8 punts

PROVA 3 LOCUCIÓ

8 punts

TOTAL 20 PUNTS
38867565A 3,8 7,75 8 19,55
38868690R 3,8 7,5 8 19,30
38879110W 3,35 7,75 8 19,10
38871364F 2,75 7,5 8 18,25
46710466L 2,6 7,5 8 18,10
46718030Q 2,1 7,5 8 17,60
 38861841Y  2,8 7,5 6,5 16,80
46334774D 0,7 7,5 8 16,20
 38804601J  1,25 7,75 7 16,00
38845278A 2,75 6 7 15,75
46402568E 0,85 7 7 14,85
39418969M 3,1 5,5 6 14,60
46756663D 0,4 6 8 14,40
38833232D 1,15 5 8 14,15
 38864205R  1,25 6,5 6 13,75
25369259Y 2,1 5 6,5 13,60
47919134Z 0,55 5 6,5 12,05
 38878489W  1,5 4,5 6 12,00
39421051X 0,75 6 5 11,75
47333693S 0,2 6 5,5 11,70
 38816762F  1,65 3,5 6,5 11,65
52279068E 0,55 5 6 11,55
53295449X 0,75 5 5,5 11,25
46718883H 0,1 5,5 5 10,60
38510945K 0,8 4,5 5 10,30
NO SUPEREN        
52153409N 1,85 3,5 4,5 9,85
 77620754D  0 2,5 7 9,50
47868191Q 0,5 3,5 5,5 9,50
 39410550G  0,5 3 5 8,50
39725960S 0,2 3 4 7,20
RETIRAT        
39400902Q        

Els resultats queden publicats al web de Mataró Audiovisual, presentant d'aquesta manera la relació de persones aspirants per ordre de puntuació per formar part de la llista d'espera per cobrir possibles vacants o substitucions de caràcter temporal.

Aquesta llista té un període de vigència de dos anys.

Mataró, 22 de febrer de 2017

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Llista d'espera de periodistes 

7/02/2017

 

Mataró Audiovisual necessita Graduat, llicenciat o equivalent  en comunicació, periodisme o similar amb experiència per a fer una llista d’espera per a substitucions per a ràdio i televisió.

 

Podeu trobar tota la informació a la plana del Servei d'ocupació, OFERTA 239696.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Resultat selecció llista d'espera Tècnic de so per a substitucions per a Mataró Ràdio
27/06/2014
 

Acabat el termini de presentació de sol·licituds per a participar a les proves de selecció de la llista d'espera de substituts de tècnics de so per a Mataró Ràdio, es va convocar a tots els candidats a participar a la prova de selecció.

El 19 de juny de 2014 es va fer les proves de selecció, a les dependències del Centre Cívic del Pla d'en Boet.

Es van presentar 27 de les 44 persones que havien tramés sol·licitud. Van completar la prova 24 aspirants.

Corregides les proves, i a partir dels resultats de les mateixes, s'ha confeccionat el llistat de candidats que han superat la prova, ordenats segons la puntuació de major a menor, són:

77621118M
43458459M
47874154E
53285394Y
53068831B
38864380S
38861574S
38844286T
38842884R
38819509V
52406693C
38862678S
47964697Z
41551236B
38855714C
47956331C
46410343T
38864075D
Els següents candidats no han superat la prova:

78094849M
36969453N
38867026Q
38868923G
77616101W
47733162C
Els resultats queden publicats al web de Mataró Audiovisual i al taulell d'anuncis del Servei d'Ocupació de Mataró de l'Ajuntament de Mataró, presentant d'aquesta manera la relació de persones aspirants per ordre de puntuació per formar part de la llista d'espera per cobrir possibles vacants o substitucions de caràcter temporal.

Aquesta llista té un període de vigència de dos anys.

Mataró, 27 de juny de 2014