Equip directiu

El President

El President de MA és l’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró o bé el membre del Ple de l’Ajuntament en qui hagi delegat. El membre delegat ha d’ésser nomenat mitjançant Decret de l’ Alcalde, ratificat pel Ple de l’ Ajuntament.

            Joaquim Fernàndez i Oller

 

El Vicepresident

L’Alcalde de Mataró, mitjançant Decret de l’ Alcalde, ratificat pel Ple de l’Ajuntament, nomena la persona que hagi d’ocupar la Vicepresidència d’entre els regidors que siguin membres, alhora, del Consell d’Administració.

         Juan Carlos Jerez Antequera

 

El Consell d'Administració

El Consell d’ Administració està constituït per:

• El President de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual

• 9 vocals a proposta de cada un dels grups polítics municipals de l’Ajuntament de Mataró,

La proporcionalitat de la representació de cada grup serà la mateixa que s’hagi establert a les Comissions Informatives de l’Ajuntament de Mataró.

5 Representants de l’àmbit ciutadà:

- 1 representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró, a proposta de l’entitat.
- 4 representants d’entitats ciutadanes, a proposta del Consell de Ciutat

I amb veu però sense vot,

• Titular de la Secretari de la Corporació Municipal, o persona en qui delegui
• Titular de la Gerència de l’ Entitat.

Els membres actuals són:

 • Joaquim Fernandez i Oller. President
 • Maria José Recoder i Sellarés. Grup Municipal de CIU
 • Juan Carlos Jerez Antequera. Grup Municipal PSC. Vicepresident
 • Anna Salicrú i Maltas. Grup Municipal ERC
 • Juan Carlos Casaseca Ferrando. grup Municipal C's
 • Anna Maria Rodriguez Vargas. Grup Municipal VOLEMataró
 • Sara Mangas Martínez. Grup Municipal del PP
 • Joan Jubany Lorente. Grup Municipal CUP
 • Mònica Lora Cisquer. Grup Municipal PxC (amb veu, sense vot)
 • Esteve Martinez Ruiz. Grup Municipal ICV-EUIA (amb veu, sense vot)
 • Juan Sànchez. Federació Associacions de Veïns
 • Jaume Gonzàlez Cabot. Consell de ciutat. Associació Amics del Bisbe Godayol
 • Pere López Sànchez. Consell de ciutat. Academia Ciències mèdiques de la Salut
 • Diego Giràldez. Consell de ciutat. UGT Maresme
 • Manel Roca Cuadrada. Consell de ciutat. Caritas
 •  
 • Mei Ros Gener. Gerent Mataró Audiovisual
 • Carme Ruíz. Secretària del Consell

 

Gerència

El nomenament del càrrec de Gerent és proposat pel President de l’Entitat i aprovat pel Consell d’Administració.

 

 

AdjuntMida
PDF icon CURRICULUM VITAE.pdf178.87 KB