Equip responsable de la programació bàsica

EQUIP DE COMPAGINA

INFORMATIUS

Cap d'Informatius  -  Elisabet Solsona

Redactora   -   Cristina Salad

Redactora   -   Clara Sànchez

Redactora   -   Anna Gual

Redactor    -   Sergi Ruiz

MAGAZIN

Direcció i presentació   -   M. Lluïsa Aranaz

Producció   -   Cristina Salad

ESPORTS

Anna Gual

Jordi Rabassa

Francesc Andrés

Sergi Ruiz

 

EQUIP DE M1TV

Redactor   -   Oriol Debat

Redactor   -   Josep M. Spa 

Redactor   -   Marta Gómez

Redactor    -  Francesc Andrés