Plantilla i relació de llocs de treball

Plantilla per a l’any 2016

La plantilla per al 2016 és la següent:

 

 

PLANTILLA 2016

Denominació

Grup

Places

FC

CI

CE

VC

A

Tècnic Administració Especial Informació

A1

1

1

 

 

 

 

Administratiu/va

C1

1

 

1

 

 

 

Tècnic de so

C1

3

 

3

 

 

 

Recepcionista

C2

1

 

1

 

 

 

TOTAL PERSONAL

 

6

1

5

 

 

 

 

Llegenda:

FC

Funcionari de carrera

CI

Contracte indefinit

CE

Contracte eventual

VC

Vacant

                 

PERSONAL DE PLANTILLA

Fitxa tècnica

 

Tècnic de so

Personal laboral

Categoria FP2 o CFGS Tècnic de so de Ràdio

Funcions:

 • Operador tècnic dels equips de baixa freqüència i les instal·lacions de radiodifusió.
 • Té cura del bon funcionament de les instal·lacions i els equips
 • Manipula els equips, fent tasques operatives i de manteniment dels aparells i treballs de muntatge, sota les ordres directes del responsable.
 • Fa les mescles i encadenaments d’acord amb les indicacions del seu superior o dels responsables dels programes, ja sigui per a la seva transmissió directa o diferida, a l’estudi o fora, així com elabora enregistraments, arranjaments i muntatges.
 • Dona suport en la formació dels estudiants tècnics en pràctiques

 

Administratiu/va

Personal laboral.

Categoria. Batxillerat, FP2 o CFGS administració

Funcions:

 • Organitza, programa, executa i supervisa les tasques pròpies d’administració, registre i arxiu, tramitació de documents
 • Coordina amb empresa externa execució nòmines dels treballadors
 • Organitza, programa i executa el control econòmic i comptable de l’Entitat
 • Controla les trucades de la Centraleta telefònica…
 • Organitza, programa i supervisa les tasques administratives de Mataró Audiovisual.
 • Secretaria de les reunions ordinàries i extraordinàries del Consell d’Administració.

 

Recepcionista

Laboral

Categotia. FP1

És la persona responsable de la primera atenció personal, telefònica i telemàtica de totes aquelles persones, empreses i entitats que s’adrecen a Mataró Audiovisual.

 

Funcions bàsiques:

 1. Atén al públic que es persona a Mataró Audiovisual.
 2. Respon a les trucades de la centraleta telefònica i/o per correu electrònic i les deriva al seu interlocutor.
 3. Fa funcions d’auxiliar en tasques administratives, de registre, arxiu i tramitació de documents de Mataró Audiovisual, sota les ordres dels seus superiors.
AdjuntMida
PDF icon PERSONAL 2016.pdf573.51 KB