Comptes anuals auditats

2014

Havent complert un nou any de funcionament l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, en el qual ha gestionat l’emissora municipal Mataró Ràdio;

Tal com es va fer a l’exercici anterior, la gestió comptable de l’Entitat s’ha encarregat a la Gestoria Luís, qui ha efectuat els comptes d’explotació de Mataró Audiovisual, on queda detallat tots els moviments de l’entitat al llarg dels 12 mesos de funcionament de l’any 2014.

L’auditoria de comptes s’ha encarregat a l’empresa especialitzada Bové Montero Asociados, qui s’ha fet càrrec de la inspecció de la comptabilitat de l’Entitat i ha presentat esborrany de l’informe corresponent.

D’acord amb l’article 9.3. dels Estatuts de Mataró Audiovisual, que especifica que el Consell d’Administració assumeix les funcions de “Proposar i elevar al Ple de l’Ajuntament de Mataró, per a la seva aprovació, els comptes anuals”.

A continuació us oferim l'enllaç a:

  • Comptes anuals 2014, auditats, aprovats pel Consell d'Administració de Mataró Audiovisual, en data 16 de febrer de 2015. 

 

2015

Havent complert un nou any de funcionament l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, en el qual ha gestionat l’emissora municipal Mataró Ràdio;

Tal com es va fer a l’exercici anterior, la gestió comptable de l’Entitat s’ha encarregat a la Gestoria Luís, qui ha efectuat els comptes d’explotació de Mataró Audiovisual, on queda detallat tots els moviments de l’entitat al llarg dels 12 mesos de funcionament de l’any 2015.

L’auditoria de comptes s’ha encarregat a l’empresa especialitzada Bové Montero Asociados, qui s’ha fet càrrec de la inspecció de la comptabilitat de l’Entitat i ha presentat esborrany de l’informe corresponent.

D’acord amb l’article 9.3. dels Estatuts de Mataró Audiovisual, que especifica que el Consell d’Administració assumeix les funcions de “Proposar i elevar al Ple de l’Ajuntament de Mataró, per a la seva aprovació, els comptes anuals”.

A continuació us oferim l'enllaç a: