Presentació

Mataró Audiovisual és una Entitat Pública Empresarial, que depén de l'Ajuntament de Mataró, que va nèixer el juny de 2006, emmarcada en el Projecte de creació d’un servei de comunicació audiovisual públic, i encarregada d’aplegar totes les iniciatives de l’àmbit de la comunicació audiovisual del territori.

L'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual compta amb un Consell d'Administració que assumeix el govern, la direcció i fixa les línies d'Actuació i amb un Consell Assessor, com a grup d'experts que han d'ajudar en la millora del mitjà.

Mataró Audiovisual és l'entitat que gestiona Mataró Ràdio, l'emissora municipal de la ciutat, en la que tothom hi està convidat a participar.

L'equip de Mataró Ràdio. Nadal 2015