Mataró Notícies

Gintra

PUMSA tanca el 2012 amb un dèficit de 4,5 milions d’euros, unes pèrdues que s’expliquen fonamentalment per la pèrdua de valor dels actius immobiliaris i la retrocessió de crèdits fiscals. L’endeutament bancari, net dels saldos en bancs i imposicions a curt termini, és de 49 milions d’euros, 30...