Mataró Notícies

endeutament

L’Ajuntament de Mataró ha tancat el 2015 amb una liquidació positiva. El consistori ha reduït l’endeutament i ha obtingut un romanent de tresoreria positiu per tercer any consecutiu. A 31 de desembre de 2015, aquest romanent de tresoreria era de 135.000€, molt superior als 27.800€ amb què es va...

L’ajuntament tanca el 2013 amb un romanent positiu de 178.000 euros. El romanent de tresoreria ha passat dels -2,6M d’euros el 2012 als 178mil d’aquest any. Aquest saldo positiu, juntament amb la reducció de l’endeutament, denoten una millora en la situació econòmico-financera de l’ajuntament. Pel...

L’ajuntament tanca el 2011 amb un romanent negatiu d’11 milions i mig d’euros. 4 d’aquests milions corresponen a subvencions i impostos que s’havien pressupostat i que no s’han cobrat, i 10 milions més a d’altres conceptes que es consideren de difícil cobrament, com l’IBI de les autopistes, i que...

El PP demana al govern municipal que retiri l’actual projecte de pressupost, ara en període d’exposició pública, i en presenti un de nou. El portaveu popular, José Manuel López, considera que la prohibició d’endeutar-se en 11 milions afecta el 10% dels números previstos i, per tant, obliga a...